fejleckep

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola honlapján.

Szívesen vezetem végig sikeres iskolánk megismertetésében, eredményeink bemutatásában.

Az iskola épületegyüttese több mint 240 éves. A falak felhúzása óta mindig is tanítási célokat szolgált. Volt apácanevelő, leánykákat tanító asszonyságok háza, reáliskola és polgári fiúiskola, mígnem 1945 után általános iskola lett. Most lányok és fiúk is "lakják" az épületet. A mi iskolánkat a város többi iskolájától az különbözteti meg, hogy – egyedüli kínálatként a belvárosban – emelt szinten oktatjuk az ének-zenét. Emellett emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet, hozzá kapcsolódóan az informatikát. Kimagasló nálunk a néptáncoktatás, a "sávos napközi", ahol változatos és színvonalas szabadidős tevékenység folyik.

1 2 3 4

 

Mit kínálunk a hozzánk beiratkozó tanulóknak? Azt, hogy a Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola olyan kompetenciaalapú iskola, ahol

  • zeneszerető és zeneértő diákokat nevelünk
  • ahol kiemelkedő szerepet kap a tehetséggondozás
  • ahol felzárkóztatjuk és fejlesztjük azokat a gyerekeket, akiknek ez szükséges
  • ahol gazdag hagyományrendszeren alapuló és családias a légkör
  • tanulóink legalább alapfokú idegen nyelvi jártassággal rendelkeznek
  • ismerik a néphagyományokat, népzenét, a néptánc alapjait
  • ahol a korszerű ismeretek átadásával felkészítjük tanítványainkat az érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő középfokú oktatás megkezdésére
  • ahol olyan oktatást nyújtunk, ami felkészíti gyermekeinket az egész életen át tartó tanulásra
  • ahol az iskola sokrétű kínálata vonzóvá teszi azt

A honlap oldalain klikkelve megtalálhatják a jelenlegi és volt diákok tablóképeit, tanulóink nevét, sikereiket-eredményeiket is bemutatjuk. Nézegessék kedvükre!


aljakep